Tescil süreci

Şekli incelemenin tamamlanması sonrası başvuru, TPE tarafından Resmi Gazete ile yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetenin ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır.

Tescile itiraz ve süreçleri

İlan süresinde üçüncü kişilerce yapılacak itirazlar gerekçeleriyle birlikte konuda uzman bir veya birden çok kurum ve kuruluşa gönderilir. Gelen görüşler doğrultusunda başvuru değişikliğe uğrayabilir yada başvuru reddedilebilir. Uzman kurumun görüşleri doğrultusunda başvuru reddedilirse bu durum Resmi gazetede ilan edilir.

Tescilin verilmesi

Başvurunun Resmi Gazetede ilanından itibaren 6 ( altı ay ) içerisinde herhangi bir itiraz yapılmamış ise ad veya işaret Resmi Gazetede yayınlanma tarihi itibari ile kesinlik kazanır.

Tescilde koruma süresi

Tescilin koruması süresizdir.