Tescile itiraz ve süreçleri

İlan süresinde üçüncü kişilerce yapılacak itirazlar gerekçeleriyle birlikte konuda uzman bir veya birden çok kurum ve kuruluşa gönderilir. Gelen görüşler doğrultusunda başvuru değişikliğe uğrayabilir yada başvuru reddedilebilir. Uzman kurumun görüşleri doğrultusunda başvuru reddedilirse bu durum Resmi gazetede ilan edilir.