Patent / Faydalı Model Tescili Genel Bilgilendirme

Patent, hak sahipleri dışında üçüncü kişiler tarafından, söz konusu buluşun izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını, ithal edilmesini veya satılmasını engelleme yoluyla buluş/patent sahibine tanınan tekel hakkıdır.

Patentin tanımı, amacı ve yararları

Patentin Amacı; Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır.

Patentin şartları

Patent korunması işlemi Türk Patent ve Marka Kurumuna  6769 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için; yeni olması, tekniğin bilinen durumunun aşılması (buluş basamağı) ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

Patentte öncelik hakkı

Patent hakkı buluşu yapana veya haleflerine aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar patent isteme ve korunma hakkının sahibidir. Patentte öncelik hakkı, aynı konuda buluş yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o patent başvurusu ve patent korunmaktadır.