Patentte öncelik hakkı

Patent hakkı buluşu yapana veya haleflerine aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar patent isteme ve korunma hakkının sahibidir. Patentte öncelik hakkı, aynı konuda buluş yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o patent başvurusu ve patent korunmaktadır.