Patent başvurusunun yapılması

Başvurusu yapılan patent (tarifname, istemler, resimler, ücret ) evrakları Kurum tarafından şekli şartlara uygunluk yönünden inceler. Başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik yok ise, başvurunun kabul edildiğini başvuru sahibine veya patent vekiline bildirilir.