Korumanın başlaması

Patent başvurularının koruması, başvurunun TÜRKPATENT'e yapıldığı tarih, saat ve dakika itibarı ile koruma başlamış olur. Başvurular patent siciline kayıt edilir ve Resmi Patent Bülteni’nde yayımlanarak ilan edilir.