Patente itiraz ve süreçleri

Üçüncü Kişi Görüşü: Patent başvurularının yayımlanmasından sonra üçüncü kişiler, patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak Kuruma sunabilir. Bu görüşler araştırma raporu hazırlama aşamasından önce gelmişse araştırma raporu düzenlenirken dikkate alınabilir.

Patent Belge Kararına İtiraz: Patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay (6) içerisinde itiraz ücreti ödenerek patent verilmesi kararına itiraz edilebilir. Patent başvurusuna üçüncü kişilerin itiraz etmesi durumunda, patent başvuru sahibi veya patent vekiline bu durum bildirilir ve varsa üç (3) ay içerisinde karşı görüş/savunma dosyası gönderilmesi talep edilir. Patent kararına yapılan itiraz Kurul tarafından incelenir ve verilen karar hem itiraz edene hem de başvuru sahibine bildirilir.