Patentin şartları

Patent korunması işlemi Türk Patent ve Marka Kurumuna  6769 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için; yeni olması, tekniğin bilinen durumunun aşılması (buluş basamağı) ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Örneğin, mevcut bir teknik üzerinde yapılan bir iyileştirme, o tekniğe yapılan yenilik anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye uygulanabilir olması: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.