Patentin tanımı, amacı ve yararları

Patentin Amacı; Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır.

Patentin Tanımı; Patent, sanayideki teknik sorunları çözmek amacıyla yapılan buluşları ve usulleri bulan buluş sahibine devlet tarafından ürünü üzerinde belirli bir süre tekel hakkı verilmesidir.

Patentin Yararları; Bu sayede buluş sahibi yeni buluşlar için teşvik edilmekte, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik ve sosyal ilerlemenin gelişmesi sağlanmakta ve patent koruma süresi biten buluşlar toplumun malı olmakta ve/veya gelişmekte olan ülkeler tarafından transfer edilerek kullanıma sokulabilmektedir.