Tescil süreci

Şekli incelemenin tamamlanması sonrası başvuru, TPE tarafından Resmi Gazete ile yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetenin ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır. Başvurunun Resmi Gazetede ilanından itibaren 6 ( altı ay ) içinde ilgili herkes tescil talebinin geçersizliğine ilişkin TPE nezdinde itirazda bulunabilir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz yapılmamış ise ad veya işaret Resmi Gazetede yayınlanma tarihi itibari ile kesinlik kazanır. İtiraz olduğu takdirde; itirazın incelenmesi sonucunda biçim veya kapsam itibariyle değişikliğe uğramış şekliyle ve kapsamı açıkça belirtilerek yayınlanır ve tescil yayın tarihi itibariyle kesinlik kazanır ve coğrafi işaret siciline kayıt edilir.