Tescilin verilmesi

Başvurunun Resmi Gazetede ilanından itibaren 6 ( altı ay ) içerisinde herhangi bir itiraz yapılmamış ise ad veya işaret Resmi Gazetede yayınlanma tarihi itibari ile kesinlik kazanır.