Tescilde öncelik hakkı

Tescil hakkı;  Tescili istenen coğrafi işaretin üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, ticaret veya sanayi odaları, tescil isteme ve korunma hakkının sahibidir

Tescil başvurusunun yapılması

Coğrafi işaretlerin ve korunması işlemi TPE tarafından 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.               Tescili istenen her coğrafi işaretin tescili için ayrı ayrı coğrafi işaretin üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, ticaret veya sanayi odaları, tarafından başvuru dilekçesi ile TPE’ne başvurulması gerekmektedir.

Korumanın başlaması

Korumanın başlaması; Dilekçenin TPE tarafından alındığı tarih, saat ve dakika itibarı ile başvuru süreci ve koruma başlamış olur. Başvurular marka siciline kayıt edilerek Resmi Gazete ile yüksek tirajlı ulusal günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede yayınlanarak ilan edilir.

Başvurunun incelenmesi

TPE başvuruyu şekli açıdan inceler ve ( itiraz halinde ) gerektiğinde başvuru ile ilgili teknik bilgilerin kanıtlanması için başvuruyu bu konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniversite veya tarafsız özel kuruluş tarafından incelenmesini talep eder.