Tescilde öncelik hakkı

Tescil hakkı; Tescili istenen coğrafi işaretin üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, ticaret veya sanayi odaları, tescil isteme ve korunma hakkının sahibidir.

Tescilde öncelik hakkı; Aynı konuda tescil başvurusu yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o başvuru ve coğrafi işaret tescili korunmaktadır.