Tescilin tanımı, amacı ve yararları:

Tescilin Amacı; Belirli bir coğrafi yöre veya alan veya bölge adı ile anılan ürünlerin korunmasını sağlayan bu tescil ile coğrafi bölgelere mahsus ürünlerin niteliklerinin bozulmaksızın sürekliliğini sağlamaktır. Başka bir deyişle tescile konu ürünün üretiminde standardizasyon sağlayarak bu ürünün kalitesini korumaktır. Tescilin Tanımı; Coğrafi işaret tescili, belirli bir coğrafi yöre veya alan veya bölge adı ile anılan ürünlerin korunmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilere devlet tarafından ürün üzerinde tekel hakkı verilmesidir. Tescilin Yararları; Ülkemize ait belirli bir coğrafi yöre veya alan veya bölge adı ile anılan ürünlerin korunmasını ve coğrafi bölgelere mahsus ürünlerin niteliklerinin bozulmaksızın sürekliliğini ve tescile konu ürünün üretiminde standardizasyon sağlayarak bu ürünün kalitesi korunmaktadır.