Tescil başvurusunun yapılması

Coğrafi işaretlerin ve korunması işlemi TPE tarafından 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Tescili istenen her coğrafi işaretin tescili için ayrı ayrı coğrafi işaretin üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, ticaret veya sanayi odaları, tarafından başvuru dilekçesi ile TPE’ne başvurulması gerekmektedir. TPE’ne yapılacak başvuruda bulunması veya eklenmesi gereken evraklar şunlardır.

1. Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi,

2. Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ve ilgili ürünün adı,

3. Ürünün tanımı; ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler,

4. Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve belgeler,

5. Denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler,

6. Tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama, işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler,

7. Başvuru ücretinin ödendiğine dair ilişkin belge