Korumanın başlaması

Korumanın başlaması; Dilekçenin TPE tarafından alındığı tarih, saat ve dakika itibarı ile başvuru süreci ve koruma başlamış olur. Başvurular marka siciline kayıt edilerek Resmi Gazete ile yüksek tirajlı ulusal günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede yayınlanarak ilan edilir.