Tescilin koruma sınırı

Coğrafi işaretin tescili markalar gibi ülkesel olup, korunması istenilen tüm ülkelerde tescili gerekmektedir.

Tescilin sahibine sağladığı haklar

Coğrafi işaret tescilinin koruma süresi tescil ile başlamış olup, süresiz olarak uzatabilir. Coğrafi işaret hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans verilebilir rehin veya haczedilebilir. Coğrafi işaretin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aynı mal ve hizmet alanında kullanılması durumunda aşağıda sayılanları önleme yetkisi vardır.

Tescil haklarına tecavüz ve ihlal halinde açılabilecek davalar

COĞRAFİ İŞARET TESCİL HAKLARINA KARÞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK YAPTIRIMLAR: Tescil hakkı mutlak hak olup bu haklar hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir; Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları:

Tescil haklarına tecavüz ve ihlal hallerinde mahkemece verilebilecek cezalar

Tecavüz ve İhlal Hallerinde Mahkemece Verilecek Cezalar: 1.  Coğrafi işaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, coğrafi işaret koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, coğrafi işaret koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak coğrafi işaret başvurusu veya coğrafi işaret*marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında,