Tescile tecavüz ve ihlal sayılan fiiller

Tescil edilmiş coğrafi işaretler, bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler tarafından aşağıda yazılı biçimde kullanımları coğrafi işaret hakkına tecavüzdür.

Dikkat !!!

 Coğrafi işaretin tescili için, tescili istenen coğrafi işaretin üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, ticaret veya sanayi odaları, başvuruda bulunabilir.

Bir ülkede tescil edilen Coğrafi İşaretin tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi doğru mudur?

Hayır. Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretler sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Paris Sözleşmesi'ne göre himayesi istenilen her ülke de ayrı müracaatta bulunulması gereklidir.

Coğrafi İşaretler farklı mıdır?

Sınaî mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar.