Dikkat !!!

NOT : 1. Coğrafi işaretin tescili için, tescili istenen coğrafi işaretin üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, ticaret veya sanayi odaları, başvuruda bulunabilir. Ancak gerek ürünün tanımı, gerek üretim tekniğinin, gerek ürünün menşe adı yada mahreç işareti tanımının hangisine uyduğunu gösteren bilgi ve belgelerin hazırlanması ve ait olduğu yöre alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını tanımlayan/belirleyen bilgi ve belgelerin hazırlanması, coğrafi işaretin kullanım ve denetim biçimi gibi hususların belirlenmesi gibi hususlar çok önemli olup yapılan bir yanlışlık ve bu yanlışlık üzerine yapılacak itirazlarla karşılaşabilir tescil hakkınızı kaybedebilirsiniz.

2. AB uyum yasaları çerçevesinde çıkarılacak yeni kanun tasarısında tescili istenen coğrafi işaretin üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler tescil başvurusunda bulunabilme hakkı kaldırılmaktadır. Bu nedenle üreticilerin haklarının zayi olmaması için başvuruda bulunmaları yararlarınadır.

3. Herkes mahkemelerde kendini savunabilir. Ancak hakların zayi olmaması için mevzuatı bilen ve mahkemelerde işlem yapmaya yetkili olan avukatların profosyonel yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Sınai mülkiyet haklarınızında zayi olmaması için mevzuatı bilen ve TPE nezdinde işlem yapmaya yetkili profosyonel patent vekillerinden yardım alabilirsiniz.