Bir ülkede tescil edilen Coğrafi İşaretin tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi doğru mudur?

Hayır. Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretler sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Paris Sözleşmesi'ne göre himayesi istenilen her ülke de ayrı müracaatta bulunulması gereklidir.