Coğrafi İşaretler farklı mıdır?

Sınaî mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar.