Tescilin koruma sınırı

Coğrafi işaretin tescili markalar gibi ülkesel olup, korunması istenilen tüm ülkelerde tescili gerekmektedir.