Tescilin sahibine sağladığı haklar

Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçla elde bulunduramaz.

Tescil haklarına tecavüz ve ihlal halinde açılabilecek davalar

ENDÜSTRİYEL TASARIM HAKLARINA KARÞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE YAPTIRIMLAR: Endüstriyel tasarım tescil hakkı mutlak hak olup bu haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları:

Tescil haklarına tecavüz ve ihlal hallerinde mahkemece verilebilecek cezalar

Tecavüz Ve İhlal Hallerinde Mahkemece Verilecek Cezalar: 1.       Endüstriyel Tasarım tescil belgesi almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, gerçeğe aykırı olarak kendini endüstriyel tasarım tescil hakkına sahip olarak gösterenler hakkında;

Dikkat !!!

Endüstriyel tasarımın tescili için tasarım sahibi olan herkes başvuruda bulunabilir. Ancak gerek bahse konu süreçler, gerek görsel anlatımın yapılması, gerekse ücretlerin ödenmesi yönünden çok önemli olup, yapılacak bir yanlışlık veya gecikme sonucu tescil korumasını ve tekel hakkınızı kaybedebilirsiniz