Tescile itiraz ve süreçleri

İtiraz hakkı; Yayın tarihinden itibaren 6 ( altı ) ay süre içinde ilanı yapılmış tasarımla ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek koşuluyla tasarım belgesinin verilmesine karşı TPE nezdinde itirazda bulunabilirler.

Tescilin verilmesi

Tescilin verilmesi; Ülkemizde tasarım tescili AB sistemine de uyumlu olarak yayına dayalı itiraz sistemi kullanılmaktadır. İtirazın ispatlanamaması veya itiraz olmaması durumunda TPE tasarımın tesciline karar vererek kararını tasarım siciline kaydeder ve Resmi Endüstriyel Tasarım Gazetesinde ilan ederek tescil belgesini başvuru sahibine gönderir.

Tescilde koruma süresi

Koruma süresi; Endüstriyel Tasarım Tescilinin koruması başvuru tarihinden itibaren 5 ( beş ) yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 ( yirmi beş ) yıla kadar uzatılabilir.

Tescilin koruma sınırı

Koruma sınırı; Alınan Endüstriyel Tasarım Tescili ile sadece Türkiyede korunma sağlanmaktadır. Korumanın diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi ancak bu ülkelerde de tasarımın tescil ettirilmesi ile mümkündür.