Tescile itiraz ve süreçleri

İtiraz hakkı; Yayın tarihinden itibaren 6 ( altı ) ay süre içinde ilanı yapılmış tasarımla ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek koşuluyla tasarım belgesinin verilmesine karşı TPE nezdinde itirazda bulunabilirler. Enstitü tarafından yapılan itiraz ve gerekçesi başvuru sahibine kendi görüşlerini 3 ( üç ) ay içinde bildirmesi için gönderilir. 6 aylık yasal itiraz süresinin kaçırılması durumunda ise tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğü için adli mahkemelerde dava açılabilir.

İtirazın incelenmesi; İtiraza konu olan tasarım için tescilin devamı veya iptali konusunda karar verilmesi amacıyla TPE’ de Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda incelemeye alınır. Bu incelemede itiraz dilekçesi ile yazılı belgeler doğrultusunda karar verilmektedir. İtiraza konu tasarım yıllardır var olduğunun bilinmesine rağmen eğer bu durum itiraz ekinde herhangi bir belge ile ispatlanamıyorsa tescilin devamı yönünde karar alınmaktadır. Yani itiraz eden itirazını yazılı belgelerle ispatlamak durumundadır. Yani itiraz eden itirazını yazılı belgelerle ispatlamak durumundadır.