Tescilin verilmesi

Tescilin verilmesi; Ülkemizde tasarım tescili AB sistemine de uyumlu olarak yayına dayalı itiraz sistemi kullanılmaktadır. İtirazın ispatlanamaması veya itiraz olmaması durumunda TPE tasarımın tesciline karar vererek kararını tasarım siciline kaydeder ve Resmi Endüstriyel Tasarım Gazetesinde ilan ederek tescil belgesini başvuru sahibine gönderir.