Tescil şartları

Endüstriyel tasarımların korunması işlemi Türk Patent Enstitüsü tarafından 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. 

Tescilde öncelik hakkı

Tescil hakkı; Tasarımı yapana veya haleflerine aittir. Endüstriyel tasarım tescili almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar tescil isteme ve korunma hakkının sahibidir. Tescilde öncelik hakkı; Aynı tasarımı yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o başvuru ve tasarım tescili korunmaktadır. 

Tescil başvurusunun yapılması

Başvurunun yapılması; TPE'ne tasarım tescil başvuruları için gerekli ( dilekçe, vekâletname, görsel anlatım, ücret vb. ) evraklar ile başvuru yapılmaktadır.

Korumanın başlaması

Korumanın başlaması; Dilekçenin TPE tarafından alındığı tarih, saat ve dakika itibarı ile başvuru süreci ve koruma başlamış olur.