Tescilde öncelik hakkı

Tescil hakkı; Tasarımı yapana veya haleflerine aittir. Endüstriyel tasarım tescili almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar tescil isteme ve korunma hakkının sahibidir.

Tescilde öncelik hakkı; Aynı tasarımı yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o başvuru ve tasarım tescili korunmaktadır.