Faydalı Model hakkının sona ermesinin sebepleri nelerdir ?

Faydalı model hakkı; 1. Koruma süresinin dolması; 2. Faydalı model sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; 3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.  

Faydalı model harcamaları devletçe desteklenmekte midir ?

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularından tescil edilenlere ait, 27.02.1998 tarihinden sonraki harcamaların % 75'i, karşılıksız desteklenmektedir.

Endüstriyel Tasarım Tescili

Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır.

Tescilin tanımı, amacı ve yararları:

Tescilin Amacı; Tasarım sahibinin tasarım konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır.