Yıllık ücretlerin ödenme süreleri ve ödenmemesinin sonuçları nelerdir ?

Bir faydalı model başvurusu veya faydalı modelin korunması için gerekli olan ve ücret listesinde belirtilen yıllık ücretler, TPE'nün bildirimine gerek olmaksızın faydalı model koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ) peşin olarak TPE'nün hesabına ödenmeli ve banka dekontu aslı TPE'ne gönderilmelidir.

Faydalı model belgesi alınan buluş kullanılmak zorunda mıdır?

Faydalı model sahibi veya yetkili kıldığı kişi, faydalı modelle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu faydalı modelin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir.

Faydalı model sahibi tescil konusu buluşu kullanmıyorsa, ne yapabilir ?

Faydalı model sahibi tescil konusu buluşu kullanmıyorsa, TPE'ne yapacağı yazılı bir başvuru ile ve ücret listesinde belirtilen ücreti ödeyerek, faydalı model konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Siciline kayıt ederek ilan eder. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır.

Faydalı model korumalı buluş, kullanılmaması veya kullanılamaması durumunda ne olur ?

Faydalı model sahibi veya yetkili kıldığı kişi, faydalı modelle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu faydalı model belgesi verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir.