Yıllık ücretlerin ödenme süreleri ve ödenmemesinin sonuçları nelerdir ?

Bir faydalı model başvurusu veya faydalı modelin korunması için gerekli olan ve ücret listesinde belirtilen yıllık ücretler, TPE'nün bildirimine gerek olmaksızın faydalı model koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ) peşin olarak TPE'nün hesabına ödenmeli ve banka dekontu aslı TPE'ne gönderilmelidir.

Yıllık ücretlerin, belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret listesinde belirtilen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

Bu süre içinde de yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde faydalı model hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona ermektedir.