Aynı işlevi yapan farklı ürünlere faydalı model belgesi alınabilir mi ?

Bu korumanın sınırlarını buluş konusu ile aynı olan bütün ürünleri kapsar şekilde düşünmemek gerekir. Bir başka araştırmacının bir başka çözüm yolu ile aynı sonuca ulaşması mümkündür. Dolayısıyla birbirinden farklı teknik çözüm yolları ile elde edilen sonuçların her biri ayrı ayrı faydalı model verilerek korunabilir.

Bir ülkede alınan faydalı modelin tüm dünyada geçerli olduğu düşüncesi doğru mudur ?

Buluşların faydalı model ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun faydalı model ile korunması için, korunma istenen her ülkede faydalı model başvurusunun yapılması zorunludur.

Faydalı model tescil haklarına ilişkin ihlaller ve tecavüzler konusunda hangi suçlar hangileridir ve hangi cezalar öngörülmektedir ?

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A maddesinde, patent/faydalı model hakları konusundaki ihlal ve tecavüz hallerine ilişkin suçlar üç ayrı grupta toplanmış ve herbiri için ayrı cezai hükümler getirilmiştir

Yurtdışında faydalı model başvurusu nasıl yapılır?

Yurt dışında patent/faydalı model başvurusunda bulunmak isteyen buluş sahipleri veya başvuru sahipleri, bu ülkelerin her birinde, o ülkenin sistemine uygun bir şekilde ve o ülkenin dilinde hazırlanmış ayrı ayrı başvurularda bulunmak zorundadırlar.