Bir ülkede alınan faydalı modelin tüm dünyada geçerli olduğu düşüncesi doğru mudur ?

Buluşların faydalı model ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun faydalı model ile korunması için, korunma istenen her ülkede faydalı model başvurusunun yapılması zorunludur.