Faydalı model alınamayacak konular ve buluşlar nelerdir ?

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için faydalı model kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde faydalı model tescil belgesi verilmez. a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

Buluşa faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar nelerdir ?

Faydalı model başvurusu tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde buluşla ilgili olarak buluş sahibi veya yetkilendirilmiş kişiler tarafından açıklama yapılmış olması buluşa faydalı model belgesi verilmesini etkilemez.

Rüçhan hakkı nedir ve buluş sahibine ne gibi yararlar sağlar ?

Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk faydalı model başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararlanılabilir, buna rüçhan hakkı denir.

Faydalı Model başvurusu yapmadan önce neler yapılabilir ?

Faydalı Model başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin, buluş konusu teknik ile ilgili Türk Patent Enstitüsüne başvurarak patent araştırması yapması önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme olanağını sağlar.