Dikkat !!!

aydalı Modelin tescili için buluş sahibi olan herkes başvuruda bulunabilir. Ancak gerek bahse konu süreçler, gerek tarifnamenin ve istemlerin yapılması, gerekse ücretlerin ödenmesi yönünden çok önemli olup, yapılacak bir yanlışlık veya gecikme sonucu tescil korumasını ve tekel hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu durumda buluşunuz toplumun malı olur ve isteyen herkes buluşunuzdan faydalanma hakkını elde eder.

Buluş nedir ?

Buluş, "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik (çok özel, özellikli) sorunun çözümü" olarak tanımlanmaktadır.  

Faydalı modelin yararları nelerdir ?

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür.

Hangi buluşlar faydalı model ile korunabilir ?

Buluşun faydalı model ile korunabilmesi için; Yeni olması, Sanayiye uygulanabilir. olması gerekmektedir. Yeni olması; Dünyanın herhangi bir ülkesinde olmayan bir tekniğin bulunmasıdır. Yani tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan her buluş yenidir.  Sanayiye uygulanabilir olması; Tarım dâhil tüm sanayi kollarında teknik bir sorunun çözümü için uygulanabilmesidir.