Dikkat !!!

NOT :

1. Faydalı Modelin tescili için buluş sahibi olan herkes başvuruda bulunabilir. Ancak gerek bahse konu süreçler, gerek tarifnamenin ve istemlerin yapılması, gerekse ücretlerin ödenmesi yönünden çok önemli olup, yapılacak bir yanlışlık veya gecikme sonucu tescil korumasını ve tekel hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu durumda buluşunuz toplumun malı olur ve isteyen herkes buluşunuzdan faydalanma hakkını elde eder.

2. Herkes mahkemelerde kendini savunabilir. Ancak hakların zayi olmaması için mevzuatı bilen ve mahkemelerde işlem yapmaya yetkili olan avukatların profosyonel yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Sınai mülkiyet haklarınızında zayi olmaması için mevzuatı bilen ve TPE nezdinde işlem yapmaya yetkili profosyonel patent vekillerinden yardım alabilirsiniz.