Tescilin koruma sınırı

Koruma sınırı; Alınan Faydalı Model Tescili sadece Türkiye'de geçerlidir. Faydalı Model korumasının diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi ancak bu ülkelerde de tescili ile mümkündür.

Tescilin sahibine sağladığı haklar

Faydalı Model hakkı sahibi, ürünlerin ithal veya yerli olup olmadığına bakılmaksızın patent hakkından yani koruma ve tekel hakkından yararlanır.  Faydalı Model tescili veya başvurusu devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans verilebilir veya rehin edilebilir.

Tescil haklarına tecavüz ve ihlal halinde açılabilecek davalar

FAYDALI MODEL HAKLARINA KARŞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK YAPTIRIMLAR: Patent hakkı mutlak hak olup bu haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları

Tescil haklarına tecavüz ve ihlal hallerinde mahkemece verilebilecek cezalar

1. Faydalı model belgesi almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, gerçeğe aykırı olarak kendini faydalı model hakkına sahip olarak gösterenler ile eşyanın faydalı model olduğunu gösteren işareti kaldıranlar hakkında;