Tescil haklarına tecavüz ve ihlal halinde açılabilecek davalar

ENDÜSTRİYEL TASARIM HAKLARINA KARÞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE YAPTIRIMLAR:

Endüstriyel tasarım tescil hakkı mutlak hak olup bu haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir.

Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları:

1. Tecavüzün önlenmesi davası

2. Tecavüzün durdurulması davası

3. Tecavüzün giderilmesi davası

4. Tecavüzün tespiti davası

5. Tazminat davaları; Maddi tazminat davası, Manevi tazminat davası, İtibari tazminat davası

6. El koyma

7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması

8. Şekil değiştirme veya imha

9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği

10. Kararın kamuya ilan yolu ile duyurulması ve hükmün ilanı

11. İhtiyati tedbir