Faydalı model korumalı buluş, kullanılmaması veya kullanılamaması durumunda ne olur ?

Faydalı model sahibi veya yetkili kıldığı kişi, faydalı modelle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu faydalı model belgesi verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir. Kasıtlı kullanmama, devletin buluşa koruma verme gerekçesiyle/amacıyla uyuşmaması nedeniyle patentin iptaline yol açmaktadır. 

Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur. Objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Faydalı model konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, faydalı model sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki sebeplerdir. Faydalı modelin kullanılamamasının haklı sebeplerine ilişkin bilgi ve belgeler, patent sahibi tarafından patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde TPE'ne verilir ve Patent Siciline kaydedilir.