Tescilin tanımı, amacı ve yararları:

Tescilin Amacı; Tasarım sahibinin tasarım konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır.   Tescilin Yararları; Bu sayede tasarım sahibi yeni tasarımlar için teşvik edilmekte, tasarımların sanayiye uygulanması ile teknik ve sosyal ilerlemenin gelişmesi sağlanmakta ve tasarım tescili koruma süresi biten tasarımlar toplumun malı olmakta ve gelişmekte olan ülkeler tarafından transfer edilerek kullanımına sokulabilmektedir. Tescilin Tanımı;Endüstriyel tasarım tescili, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin/ürünün tümünün veya bir parçasının üzerindeki süslemenin veya estetik görünüşünün koruma altına alınarak tasarım sahibine devlet tarafından ürünü üzerinde belirli bir süre tekel hakkı verilmesidir.    Estetik görünüş; Ürünün biçimi, rengi, süsü veya bunların kombinasyonları ( birleşimleri ) sonucu ortaya çıkan ve göze hitap eden görünüşüdür.