Dikkat !!!

NOT : 1. Endüstriyel tasarımın tescili için tasarım sahibi olan herkes başvuruda bulunabilir. Ancak gerek bahse konu süreçler, gerek görsel anlatımın yapılması, gerekse ücretlerin ödenmesi yönünden çok önemli olup, yapılacak bir yanlışlık veya gecikme sonucu tescil korumasını ve tekel hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu durumda tasarım toplumun malı olur ve isteyen herkes tasarımınızdan faydalanma hakkını elde eder.

2. Herkes mahkemelerde kendini savunabilir. Ancak hakların zayi olmaması için mevzuatı bilen ve mahkemelerde işlem yapmaya yetkili olan avukatların profosyonel yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Sınai mülkiyet haklarınızında zayi olmaması için mevzuatı bilen ve TPE nezdinde işlem yapmaya yetkili profosyonel patent vekillerinden yardım alabilirsiniz.