Endüstriyel tasarım neyi korur ?

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerini korur.  

Endüstriyel Tasarım olarak korunamayacak tasarımlar Nelerdir?

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur. Bu özellikleri ve şartları karşılamayan tasarımlar korunamazlar. Yeni olması; bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmamasıdır.

Tasarım hakkı talep edenle tasarımcı arasındaki fark nedir?

Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır.

Tescilsiz Endüstriyel Tasarım kullanımının sakıncaları nelerdir?

Endüstriyel Tasarım Tescili olmayan tasarımlar Türk Ticaret Kanunu’nu ile Haksız Rekabet Hükümlerine ve Genel Hükümlere göre korunur. Ancak tescilsiz kullanım 554 sayılı KHK'nin sağladığı hakları veremez. Bunların arasında yer alan en önemli hususlar tescilin sağladığı ispat kolaylığı ve ihlal halinde yaptırımların ağırlığıdır