Tescilsiz Endüstriyel Tasarım kullanımının sakıncaları nelerdir?

Endüstriyel Tasarım Tescili olmayan tasarımlar Türk Ticaret Kanunu’nu ile Haksız Rekabet Hükümlerine ve Genel Hükümlere göre korunur. Ancak tescilsiz kullanım 554 sayılı KHK'nin sağladığı hakları veremez. Bunların arasında yer alan en önemli hususlar tescilin sağladığı ispat kolaylığı ve ihlal halinde yaptırımların ağırlığıdır.