Patentin Verilmesi

İnceleme raporu olumlu sonuçlanan patent başvurularının belge kararı verilir ve bu karar Bültende yayımlanır. Patent belge düzenleme ücretinin ödenmesi halinde patent belgesi düzenlenmektedir. Patent belgesi, başvuru tarihinden itibaren yirmi (20) yıl geçerlidir. 

Patentte koruma süresi

Patentin koruması başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıldır.

Patent haklarına tecavüz ve ihlal halinde açılabilecek davalar

PATENT HAKLARINA KARŞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK YAPTIRIMLAR: Patent hakkı mutlak hak olup bu haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir.

Patent haklarına tecavüz ve ihlal hallerinde mahkemece verilebilecek cezalar

Tecavüz ve İhlal Hallerinde Mahkemece Verilecek Cezalar: 1.       Patent almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, gerçeğe aykırı olarak kendini patent tescil hakkına sahip olarak gösterenler ile eşyanın patentli olduğunu gösteren işareti kaldıranlar hakkında; ·          1 ( bir ) yıldan 2 ( iki ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir,