Patentte koruma süresi

Patentin koruması başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıldır.