Dikkat !!!

Patent için buluş sahibi olan herkes başvuruda bulunabilir. Ancak gerek bahse konu süreçler, gerek tarifnamenin ve istemlerin yapılması, gerekse ücretlerin ödenmesi yönünden çok önemli olup, yapılacak bir yanlışlık veya gecikme sonucu tescil korumasını ve tekel hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu durumda buluşunuz toplumun malı olur ve isteyen herkes buluşunuzdan faydalanma hakkını elde eder. 

Buluş Nedir?

Buluş, tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun teknik çözümü olarak tanımlanmaktadır.

Buluşların Patent İle Korunmasının Amaçları Nelerdir?

Buluş sahibinin ödüllendirilerek buluş yapmanın özendirilmesi ve buluşlarla ilgili bilginin ortaya koyulması, bu bilgiler ışığında yeni kişilerin yeni buluşlar yapabilmelerini ve bu buluşların sanayiye uygulanmasını sağlamakta ve böylece ülkedeki ekonomik gelişmeye büyük katkı sağlanmaktadır.

Hangi buluşlar patent ile korunabilir ?

Patentle korunacak buluşlarda aranan kriterler şunlardır; 1 - Yenilik 2 - Tekniğin bilinen durumunun aşılması 3 - Sanayiye uygulanabilirlik Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.