Markada Unvan, Nevi ve Adres Değişikliği Nedir?

Marka sahibinin tescil sonrası unvanını, şirket neviini (çeşidini) ve adresini değiştirmiş olması durumudur. Bu değişikliklerin markalar siciline işlenmesi gerekir. Söz konusu değişiklikler ya marka sahibinin talebi üzerine yapılır, ya da marka sahibinin yeni bir marka başvurusu sırasında tesbit edildiğinde, markalar sicilinde adına kayıtlı bulunan markalarının ve başvurularının tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması Enstitü tarafından istenir ve yapılır. Bu tür değişiklikler marka tescil başvurularına da uygulanabilir.

Hangi Tür İşaret ve Adlandırmalar Marka Tescil Belgesi Verilerek Korunmaz

a-Marka tanımına girmeyen işaretler, b-Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar

Marka Tescil Belgesinden Doğan Hakkın Kapsamı

İşaretin mal veya ambalaj üzerine konulması , İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması ,teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması , İşareti taşıyan malın ithali veya ihrac , İşaretin ,teşebbüsün iş evrakı ve reklam kullanılması

Tescilli Bir Markanın İşlevi

Marka, ürünleri veya hizmetleri tanımlamada kullanmak üzere marka sahibine münhasıran bir hak sağlayarak koruma temin eder veya o ürünü veya hizmeti tanımlayan işaretin bir bedel karşılığında başkaları tarafından kullanılması konusunda bir hak sağlar.