Marka Olabilecek İşaretler

Bu konudaki seçenekler sınırsızdır. Marka, bir kelime veya kelime gruplarından , harfler-harf kombinasyonları veya rakamlardan oluşabilir. Ayrıca marka, resimler, semboller, ürünün paketlendiği ve oluştuğu üç boyutlu işaretler veya renkler gibi ayırt edici her türlü özelliği de içerebilir

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir ?

a)      Marka tanımına girmeyen işaretler, b)     Aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,

Marka Hakkına Tecavüz ve Marka Hukuku

Marka üzerindeki haklar, hukuk ve ceza  davaları ile korunmuştur. Koruma kapsamına; Borçlar Hukuku sözleşmelerinden doğan alacaklar , talep hakları ile KHK ‘larda yer almakla birlikte  marka üzerinde mutlak hak içermeyen hak ve talepler ve mutlak haklara sınırlama getiren korumanın istisnaları girmezler .

Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler

Marka sahibi, tüzel kisilik ise, tam ticaret unvani, açik adresi - gerçek kisi ise, adi ve soyadi, dogum yeri -dogum tarihi, açik adresi