Hangi Tür İşaret ve Adlandırmalar Marka Tescil Belgesi Verilerek Korunmaz

a-Marka tanımına girmeyen işaretler,

b-Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar ,

c-Ticaret alanında cins,çeşit,vasıf,kalite,miktar,amaç,değer,coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği ,hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar ,

d-Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek ,sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar ,

e-Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan,kendine malın şeklini veya mala aslı değerini veren şekli içeren işaretler,

f-Mal veya hizmetin niteliği,kalitesi veya üretim yeri,coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar ,

g-Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış dolayısıyla Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 nci maddesine göre reddedilecek maddeler ,

h-Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 nci maddesi kapsamı dışında kalan kamuyu ilgilendiren ,tarihi ,kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tesciline izin vermediği diğer armalar,amblemler veya nisanları içeren markalar ,

i-Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1 nci mükerrer 6 nci maddesine göre tanınmış markalar ,

j-Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar ,

k-Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar