Marka Tescil Belgesinden Doğan Hakkın Kapsamı

Asağıda belirtilen hallerde marka sahibinin,izni önleme yetkisi vardır. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak,tescilli marka ile aynı olan her hangi bir işaretin kullanılması , Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde,işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali dahil,karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması , Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde,tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki her hangi bir işaretin kullanılması, Aşağıda belirtilen durumlarda marka sahibin izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini isteme yetkisi vardır. İşaretin mal veya ambalaj üzerine konulması , İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması ,teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması , İşareti taşıyan malın ithali veya ihrac , İşaretin ,teşebbüsün iş evrakı ve reklam kullanılması